Dziękujemy Bogu za dar Niepokalanej

Przyzywając potężnego orędownictwa Matki Najświętszej Niepokalanej 8.12.2018 r. błagaliśmy Jezusa słowami Apostołów: "Panie, przymnóż nam wiary".