DIECEZJALNE REKOLEKCJE W WIELKIM POŚCIE

W Paradyżu rozpoczęły się diecezjalne rekolekcje wielkopostne. Wysłuchajcie całej nauki rekolekcyjnej wygłoszonej przez ks. Grzegorza Cyrana:

https://zgg.gosc.pl/doc/6236611.W-Paradyzu-rozpoczely-sie-diecezjalne-rekolekcje-wielkopostne