DYSPENSA NA PIĄTEK 1 MAJA 2020 R.

Ksiądz bp Tadeusz Lityński udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym aktualnie przebywającym na terenie diecezji zielonogósko-gorzowskiej dyspensy od obowiązku zachowania czwartego przykazania kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, w piątek 1 maja 2020 r.

Jednocześnie Ksiądz Biskup zachęca korzystających z dyspensy do podjęcia innych form pokuty, zwłaszcza uczynków pobożności i miłości.