DZIĘKUJEMY

Podczas jednej ze środowych audiencji generalnych papież Benedykt XVI tak mówił o apostołach: „towarzyszyli Jezusowi w drodze, byli Jego przyjaciółmi, a to ich wędrowanie z Jezusem było nie tylko wędrówką zewnętrzną, z Galilei do Jerozolimy, ale drogą wewnętrzną, na której uczyli się wiary w Jezusa Chrystusa. Nie obyło się to bez trudności, bo byli ludźmi, jak my. Ale właśnie dlatego, że byli towarzyszami drogi Jezusa, Jego przyjaciółmi, którzy idąc niełatwą drogą, uczyli się wiary, są dla nas także przewodnikami, pomagają nam poznać Jezusa Chrystusa, miłować Go i wierzyć w Niego”. Drogi Księże Krzysztofie, nikt z nas nie ma wątpliwości, że jest Ksiądz dla nas współczesnym apostołem, przyjacielem Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że pokazujesz nam Jego wszechmoc, Jego miłość i owoce Jego Zmartwychwstania. Dziękujemy za zaszczepienie w nas wiary w cud, przewodniczenie nam i za to, że nie opuściłeś nas nawet teraz, gdy tak wiele osób gubi się w swojej bezradności, samotności i grzechu. Z okazji urodzin życzymy, żeby Twoja przyjaźń z Jezusem z każdą Eucharystią, każdą sakramentalną spowiedzią i każdą adoracją stawała się coraz głębsza. Obyś podczas swojej wędrówki po ziemi znajdował jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej życzliwości i okazji do realizacji swojego powołania. Niech trudności, które są przecież nieuniknione, bledną w świetle Twojej wiary, która – zakorzeniona w Tym, który daje życie - góry może przenosić. Z darem modlitwy Diecezjalna Grupa Modlitewna św. Ojca Pio