Formacja Grup Modlitewnych św. o. Pio

"Szkoły wiary, ogniska miłości, w których sam Chrystus przebywa za każdym razem, gdy ich Członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości pod kierownictwem swych Pasterzy i Kierowników Duchowych. To siła modlitwy jednoczy wszystkie dobre dusze, porusza świat, odnawia sumienia, wspiera ’’Dom’’, pociesza cierpiących, uzdrawia chorych, uświęca prace, podnosi poziom opieki zdrowotnej, dodaje siły moralnej i chrześcijańskiej akceptacji ludzkiego cierpienia, obdarza uśmiechem i błogosławieństwem Bożym każdą niemoc i słabość." Padre Pio Polski.pdf