FOTORELACJA Z MODLITWY ZE WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI

FOTORELACJA Z WIECZORU MODLITWY ZE WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI:))) I JAKIE CUDA!!!! O NICH JUŻ NIEDŁUGO.

MYŚL OJCA PIO:

Ulatuj duchem do tabernakulum, kiedy fizycznie nie możesz się tam udać i daj upust żarliwym pragnieniom: mów, błagaj i obejmuj ramionami Ukochanego dusz ludzkich. Czyń to tym bardziej, niż gdyby dane Ci było przyjąć Go w Komunii Świętej (Epist. III, s. 448).