GDY OSOBA, KTÓRĄ KOCHASZ UTRACIŁA WIARĘ, POMÓŻ JEJ

WIECZÓR MODLITWY Z NIEPOKALANĄ O DAR WIARY I UMOCNIENIE WIĘZI RODZINNYCH

Nosząc Chrystusa w swym sercu, widzimy, jak On je rozszerza, kształtuje. To niesamowite, jak wiele osiąga ten, kto pozwala Chrystusowi tworzyć wszystkie przestrzenie życia. Jakże trwałe wtedy i szlachetne staje się nasze człowieczeństwo. Z bólem jednak rejestrujemy, że wielu naszych drogich sióstr i braci ulega pokusie samowystarczalności czego skutkiem jest słabnąca wiara lub jej utrata. Świadomi skali dramatu takich wyborów, które nierzadko w kolejnym etapie zostają okaleczane różnymi ideologiami, chcemy wyjść naprzeciw tym zagrożeniom, przyzywając potężnego orędownictwa Matki Najświętszej Niepokalanej. Dlatego 7 grudnia o godz. 18:30, przy Jej pomocy, będziemy błagać Jezusa słowami Apostołów „Panie przymnóż nam wiary.” Do tej modlitwy zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli.

Z wyrazami szacunku: ks. Krzysztof Hojzer – duszpasterz Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. ojca Pio w Zielonej Górze i egzorcysta.