MODLITWA ZAWIERZENIA

SZCZĘŚĆ BOŻE. BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA ŚWIĘTY CZAS REKOLEKCJI. ZWŁASZCZA SWE PODZIEKOWANIE KIERUJĘ DO TYCH, KTÓRZY W TYCH TRUDNYCH OKOLICZNOŚCIACH POMOGLI MI JE PRZYGOTOWAĆ. TRWAJMY NA MODLITWIE. NIECH DOBRY BÓG NAM CHRONI. KAŻDEGO DNIA PWIERZAM WAS BOGU ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTGO OJCA PIO.