NOWY ROK 2020

SŁOWO ŚW. OJCA PIO NA NOWY ROK

"Dzięki łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [ dobrych] postanowień na przyszłość. Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania"(TN, w: Epist. Iv; s. 878).