Nowy rok formacji i ważne zmiany!

Z wielką pokorą a zarazem z ogromną wdzięcznością stajemy przed Bogiem u progu nowego roku duszpasterskiego. Przed nami bardzo istotny moment. Podejmujemy wielką prośbę naszego księdza biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, aby Diecezjalna Grupa Modlitewna św. ojca Pio miała również swoje miejsce w Gorzowie Wlkp. Od 23 września 2022r. drugim miejscem formacji naszej grupy stanie się parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gorzowie Wlkp. Korzystając z chwili, bardzo dziękuję obu Księżom Proboszczom za ogrom dobra i za udostępnienie nam świątyń. Program, jaki podejmiemy w tym roku, jak również daty naszych spotkań podajemy na końcu naszej książeczki. Funkcję Kierownika duchowego w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze obejmie ks. Mirosław Żadziłko. Bardzo mu dziękuję za zaangażowanie i wielkie serce. Wspólnota zielonogórska jest mocną grupą i doskonale zna nowego Opiekuna duchowego, więc z dużym entuzjazmem rozpocznie kolejny rok formacji. Ojciec Pio wychowuje nas do wiary dojrzałej i odpowiedzialnej. To co wyróżnia się w naszej duchowości to wyraźne przejście od pobożności indywidualnej do duchowości wspólnotowej. Grupy modlitewne św.Ojca Pio, jak słusznie podkreśla brat Luciano Lotti, który służył jako ministrant do Mszy odprawianych przez o. Pio i sprawował z nim też ostatnią Eucharystię, „odznaczają się gotowością do służenia innym, rozwijając nowe formy modlitwy dostosowane do potrzeb młodych a także do szczególnych sytuacji, do różnego rodzaju zranień”. Dlatego w programie naszej formacji nie zabraknie i tym razem comiesięcznych wieczorów modlitewnych, w których będziemy prosić o uwolnienie od działań złego ducha, o błogosławieństwo rodzin, dzieci, a także o dar licznych uzdrowień duszy i ciała. Zorganizujemy wieczór wszystkich świętych i wieczór modlitwy za zmarłych pod hasłem; „Czyścimy czyściec ze św. o. Pio.” Już dzisiaj zapraszamy na warsztaty Biblijne „LECTIO DIVINA; "Godzinę Świętą pokuty i wynagrodzenia"; Różaniec Rodziców za dzieci. Zapraszamy na nasze coroczne rekolekcje. Nie zabraknie również licznych dni skupienia i pielgrzymki do San Giovanni Rotondo. Nasza grupa niesie pomoc na wieloraki sposób, angażując się na wielu frontach. Staje się również grupą modlitwy wstawienników w czasie posługi egzorcysty. Z woli naszego Pasterza ks. bpa Tadeusza Lityńskiego z pokorą podejmuję się przewodzenia całej diecezjalnej grupie św. ojca Pio na kolejne lata jej działania. Bardzo Was proszę o modlitwę. Z wyrazami szacunku ks. Krzysztof Hojzer.