Prośba o modlitwę za Sir Lankę

Apel Ojca Franco Moscone do Grup Modlitwy Ojca Pio

Jako Dyrektor Generalny Grup Modlitwy Ojca Pio, proszę wszystkie Grupy o modlitwę za Sri Lankę, aby nie powróciła pokusa wojny, o pokój na świecie, o zakonczenie “ trzeciej wojny światowej w kawałkach” jak ją definiuje Papież Franciszek.

Prośba skierowana do Grup Modlitwy o modlitwę o pokój, oznacza powrót do początków, kiedy Ojciec Pio odpowiedział na apel pokoju, który Papież Pius XII wzniósł i o który prosił, kiedy wybuchła II Wojna Swiatowa.

Drogie Grupy Modlitwy, módlcie się o pokój, aby Zmartwychwstały Chrystus przyniósł ulgę naszemu światu, który jest domem wszystkich, ogniskiem jedności i pokoju.