ŚWIADECTWA UZDROWIEŃ PO WIECZORZE ZE ŚW. OJCEM PIO

ŚWIADECTWA UZDROWIEŃ PO WIECZORZE ZE ŚW. OJCEM PIO:)))

Świadectwo pierwsze: Uzdrowienie 14 letniego chłopca, który miał mieć operowane nogi. Ból ustał, urazy i wady kończyn zniknęły.

Świadectwo drugie: Uzdrowienie relacji w Rodzinie i powrót do wiary Syna. Mama długo prosiła o łaskę wiary dla Syna. Syn przyszedł sam do kościoła 23 września w czasie Wieczoru Modlitwy ze świętym Ojcem Pio. Podszedł do Mamy i..... Święty wyprosił, jak mówią, łaskę jedności i wiary.

Świadectwo trzecie: Po 20 latach w świątyni doszło do przebaczenia i pojednania małżonków. Ojcze Pio, dziękujemy. :)))