Trzydzieści trzy dni rekolekcji z Maryją

Szczęść Boże Zapraszam wszystkich do odprawienia świętych rekolekcji oddania Matce Bożej całego swego życia. Rozpoczynamy 31 grudnia 2018 roku (według wskazówek podanych niżej - każdy indywidualnie w swoim domu); trzydzieści trzy dni czyli do 2 lutego. Uroczyste poświęcenie siebie Maryi odbędzie się na naszym spotkaniu 20 lutego 2019 roku, o godzinie 18.30 w parafii Brata Alberta w Zielonej Górze.

Szczegóły rekolekcji dostępne są poniżej (kliknij):

Program naszych rekolekcji w PDF

Z darem modlitwy

Ks. Krzysztof