Uroczysty akt ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi

Uroczysty akt ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi odbędzie się na naszym spotkaniu 20 lutego 2019 roku, o godzinie 18.30 w parafii pw. św. brata Alberta w Zielonej Górze. Z wyrazami szacunku ks. Krzysztof Hojzer