WIECZÓR MODLITWY O DAR WIARY W RODZINACH I OJCZYŹNIE

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY WIECZÓR MODLITWY:) 16 PAŹDZIERNIKA CHCEMY MODLIĆ SIĘ ZWŁASZCZA O DAR WIARY W NASZYCH RODZINACH I OJCZYŹNIE (szczegóły na plakacie )

Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM BĄDŹMY MISJONARZAMI KRZEWIENIA WIARY RÓWNIEŻ W NASZYCH DOMACH:)

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został zapowiedziany przez Ojca Świętego w 2017 r., aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes".

W homilii, podczas Nieszporów, Franciszek podkreślił, że „Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pragnie być wstrząsem, aby nas pobudzić do czynienia dobra”. – Nie mamy być notariuszami wiary i dozorcami łaski, ale misjonarzami – stwierdził papież, dodając, że „Bóg nie będzie nas pytał, czy zazdrośnie strzegliśmy życia i wiary, ale czy narażaliśmy się, ryzykując, a może tracąc twarz”.

Odpowiadając na pytanie, jak zostać misjonarzami, wskazał, że można nimi być „świadcząc swoim życiem, że znamy Jezusa”. Jakże bowiem „my, którzy odkryliśmy, że jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego”, moglibyśmy „przemilczeć radość bycia miłowanymi, pewność, że zawsze jesteśmy cenni w oczach Boga"?