WIECZÓR MODLITWY O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Zapraszamy do wspólnej modlitwy:) Błagajmy Boga o łaskę uzdrowienia duszy i ciała. Błogosławię wszystkim włączającym się do modlitwy . Z wyrazami szacunku i darem modlitwy: ks. Krzysztof Hojzer