ZE ŚW. JÓZEFEM ZA MĘŻCZYZN

Szczęść Boże. Wpisując, w drogę naszej formacji wielki dar „Roku św. Józefa”, chcemy zaprosić wszystkich do wspólnej modlitwy za mężczyzn. W każdy pierwszy piątek miesiąca, pół godziny przed nabożeństwem „Godziny Świętej pokuty i wynagrodzenia” będą prowadzone katechezy pogłębiające naszą duchową drogę ze św. Józefem. Po katechezie nastąpi powierzenie św. Józefowi wszystkich mężczyzn. Natomiast każdy wtorek, będzie dniem naszej indywidualnej modlitwy ze św. Józefem o dar odkrywania i wypełnienia woli Boga w życiu mężczyzn. Z wyrazami szacunku i darem modlitwy: ks. Krzysztof Hojzer.