Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Dziękując Bogu za dar Jego obecnośc wśród nas, skaładm wszystkim najlepsze życzenia. Niech sam Jezus Chrsytus prowadzi Was i uświęca a Matka Najświętsza wyprasza potrzebne łaski. "Przeżywajmy Narodzenie Pan rozważając drogę ogromnej miłości Boga, który nas podniósł ku Sobie, poprzez tajemnicę Wcielenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Swego Syna... przeżywamy i rozważamy tę tajemnicę nade wszystko podczas sprawowania Eucharystii, prawdziwego centrum Bożego Narodzenia; w niej Jezus uobecnia się w sposób realny, prawdziwy Chleb, który z Nieba zstąpił, prawdziwy Baranek ofiarowany dla naszego zbawienia" - Ojciec Święty Benedykt XVI