Modlitwa Dzieci za Rodziców

Kochany Jezu, zginam kolana przed Tobą w darze wdzięczności za moich Rodziców. Dziękuję za ich bezwarunkową miłość w niełatwej codzienności. Chociaż tak wiele się zmienia, Ty nie dopuść, bym przestał kochać, szanować i dziękować. Wzbudzaj w mym sercu nieustanie ufność i cierpliwość, bym nigdy ich nie zranił. Obdarz mnie łaską pokory, bym umiał im przyjść z pomocom ilekroć będzie taka potrzeba. Udziel moim Rodzicom zdrowia i Twej mądrości. Chroń przed złym duchem i spraw, by dom nasz był domem Twoim. Amen. Święty ojcze Pio módl się za nami. Amen.

tekst ks. Krzysztof Hojzer