MODLITWA ZAWIERZENIA DIECEZJALNEJ GRUPY MODLITEWNEJ ŚW. OJCA PIO