Pieśń "O Ojcze"

Pieśń do świętego Ojca Pio „O Ojcze”

Twoje życie było ciężkie Pełne bólu po sam kres; Twoją drogę, którą szedłeś Cierpieniami znaczył Bóg; Rozpoznałeś Jego wolę, I, że bardzo kochał Cię, Więc oddałeś Jemu całym sercem się.

Refren:

O, Ojcze, o Ojcze Pio, Bądź przy nas i kochaj nas... O, Ojcze, Patronie nasz, Prosimy, Ty prowadź nas.

Ty kochałeś wszystkich ludzi I swą pomoc niosłeś wnet; Byłeś światłem dla grzeszników, Ucząc co to miłość jest; W Tobie każdy widział Boga I do Ciebie często szedł, By odnaleźć swojej drogi życia sens.

Refren:

O, Ojcze, o Ojcze Pio...

Nasza grupa prosi Ciebie, Byś pogłębił miłość w nas, Byśmy mogli wspierać bliźnich, Którzy potrzebują nas. Chcemy radość nieść i pokój I nadzieją chcemy żyć. Dla tych, którzy nie potrafią z Bogiem żyć.

Refren:

O, Ojcze, o Ojcze Pio...