ŚWIADECTWA UZDROWIEŃ PO WIECZORZE ZE ŚW. OJCEM PIO - 23. 09. 2019r.

ŚWIADECTWA UZDROWIEŃ PO WIECZORZE ZE ŚW. OJCEM PIO:)))

Świadectwo pierwsze:

Uzdrowienie 14 letniego chłopca, który miał mieć operowane nogi. Ból ustał, urazy i wady kończyn zniknęły.

Świadectwo drugie:

Uzdrowienie relacji w Rodzinie i powrót do wiary Syna. Mama długo prosiła o łaskę wiary dla Syna. Syn przyszedł sam do kościoła 23 września w czasie Wieczoru Modlitwy ze świętym Ojcem Pio. Podszedł do Mamy i..... Święty wyprosił, jak mówią, łaskę jedności i wiary.

Świadectwo trzecie:

Po 20 latach w świątyni doszło do przebaczenia i pojednania małżonków. Ojcze Pio, dziękujemy. :)))