Modlitwa za Ojczyznę

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, napisane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski w więzieniu w Komańczy. Uroczyście wygłoszone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze.

Wielka Boga Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Matko Chrystusowa i Domie Złoty! W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemie polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia Sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego”.

Akt poświecenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Jana Pawła II Rzym, 25 marca 1984

„O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny - wybaw nas!

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny - wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania - wybaw nas!

Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych - wybaw nas!

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym - wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań - wybaw nas!

Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich - wybaw nas!

Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło - wybaw nas!

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu - wybaw nas;

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości Miłosiernej!

Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!”