Modlitwa za dorosłe dzieci

Panie Jezu, dziękuję Ci za moją Rodzinę, za to wszystko co czynisz w mym domu. Dziękuję Ci za moje drogie dzieci. Z radością ale i niepokojem spoglądam w ich przyszłość. Ochraniaj je przed każdym złym duchem, aby nie zmarnowały swych talentów oraz darów, które im udzielasz. Umacniaj w wierze, aby nie utraciły miłości i mądrości Twojej. Ochraniaj je przed szkodliwymi relacjami. Kieruj ich krokami, by nie dały się omamić złudzeniom ducha uzależnień, wulgarności, niszczycielskiej namiętnościami, otępienia umysłu i serca a nade wszystko niewiary. Chroń przed chorobami i niedostatkiem. Strzeż od bolesnych zawodów, od zdrad. Zasiewaj pracowitość, szacunek i uczciwość. Błogosław każde moje dziecko, by nigdy nie stało się przyczyną smutku kogokolwiek. Dlatego błagam o wiarę dla nich, którą całe życie im wszczepiałem(am). Niech ona kształtuje całą ich codzienność. A pokora rodząca się z więzi z Tobą niech pozwoli im widzieć Twą Wszechmoc, aby w Tobie wzrastały i Tobie ufały. Amen. Św. ojcze Pio bądź przy moich dzieciach, aby nie utraciły wiary. Amen.

tekst ks. K. Hojzer