Modlitwa za współmałżonka

Najdroższy Jezu, bądź uwielbiony w moim małżonku/ małżonce. Wychwalam Cię za Twój sakrament miłości, dzięki którem jesteśmy razem. Niech Twoja obecność umacnia naszą miłość i wierność. Dziękuję Ci za moje małżeństwo. Proszę, kształtuj nas, byśmy umieli widzieć Cię w naszej codzienności i mogli podążać za Tobą. Wypełnij nas swą miłością. Okryj nas płaszczem Twojego błogosławieństwa. Uczyń zdolnymi, do stawania się dla siebie, wzajemnie darem. Chroń przed egoizmem i oziębłością. Obdarz darem bliskości, delikatności, czystości, dziękczynienia, hojności, odwagi stawania w prawdzie, nadziei, oddania, opanowania, zgodności, życzliwości, pokory, pokoju, prawości, przyjaźni, przebaczenia, wyrozumiałości, uważności, radości, szacunku, uległości, wiary, wierności. Spraw, aby nasza miłość owocowała darami Ducha Świętego. Tobie oddajemy wszystko co posiadamy. Prowadź nas i uświęcaj, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty ojcze Pio dopomagaj na w tej ufności i zawierzeniu. Amen.

tekst : ks. K Hojzer